KALLELSE TILL MÄLARENS BÅTFÖRBUNDS DIGITALA ÅRSMÖTE SAMT DOKUMENT FRÅN GENOMFÖRT MÖTE

Onsdagen den 31 mars 2021 klockan 19.00

På grund av Corona-pandemin kan vi inte träffas på normalt vis utan därför kommer vi att ha ett digitalt årsmöte.
Vi kommer INTE att läsa upp alla redovisningar/rapporter under mötet, utan förutsätter att var och en tar del av allt innan mötet.
Eftersom vi inte sitter tillsammans kan vi inte ta besluten på normalt vis. Vi förutsätter att alla ”säger ja” till alla redovisningar, rapporter, budgeten och funktionärsvalen om man inte har meddelat ordförande (Yrjö Björkqvist tel 070-249 32 12) före mötet eller säger nej under det digitala mötet. Hur detta skall gå till redogör vi för då vi startar mötet.

De som vill delta i möte mailar MBF:s sekreterare Hans Wester wester.hans@telia.com (senast 28 februari) och anmäler att de skall delta.

Hans returnerar då anvisning om hur man ansluter till mötet.

Årsmöteshandlingar att sändas via email till alla i god tid innan mötet.

Praktiskt inför mötet:
För att kunna delta i det digitala mötet behöver man antingen en Smartphone, Läsplatta, Laptop eller Stationär dator med kamera, mikrofon och högtalare (i någon form) och det går även att ringa in via telefon. Man kan alltså se det som
presenteras på möte via en stationär dator utan kamera och mikrofon och delta med ljud via en vanlig telefon.
Man får inte ha en högtalare igång från dator, laptop eller läsplatta samtidigt som man ringer in via en telefon för då blir det rundgång på ljudet.

Välkomna önskar MBF:s styrelse

Båtdagsdokument:

Kallelse Båtdag 2021
Dagordning för Båtdagen
Verksamhetsberättelse
Revisionsrapport
Valberedningens förslag

Årsmötesdokument efter genomfört årsmöte

Signerat protokoll

Valberedning_2021

Vallista Båtdagen 2021