Mälarens Båtförbunds Båtdag 2022, TaInn Västerås och via Skype

MBF Båtdag 2022 arrangeras onsdag den 30 mars kl. 19.00 på hotell TaInn i Västerås. Årsmötet kan även följas på Skype via följande länk:

https://join.skype.com/J2jOedvglx6s                                                                                                                                                                                                                                                    

Anmälan

Anmälan om deltagande skall ske senast 2 veckor före mötet till sekr@malarensbf.se alt tfn 0731-566690, med angivande om vem som representerar resp. båtklubb röstmässigt på mötet. Det är även möjligt att följa mötet utan anmälan för övriga medlemmar. De deltager då ej i röst procedurer.

Deltagare som är med fysiskt på mötet har möjlighet att intaga en enklare måltid. fr.o.m. kl. 18,00. Anmäl detta till oss i samband med anmälan till mötet.

VÄLKOMNA

 

Handlingar:

Röstlängd för MBF Båtdag

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2022

Rapporter 1 – 5

Revisionsberättelse 2022

Valberedningens förslag 2022

Budgetförslag.xls