Båtdag 2022

Startdatum: 30/03/2022

Hotell TaInn Västerås
19:00 -- 21:00
även möjlighet till uppkopplat deltagande

MBF Båtdag 2022 års båtdag arrangeras onsdagen 30 mars kl.19.00 på Hotell TaInn i Västerås.  Kallelse med årsmöteshandlingar utskickas 3 veckor före mötet.  Årsmötet kan även följas som video konferens digitalt på ZOOM.  Anmälan om deltagande skall meddelas senast 2 veckor före mötet, med angivande av den person som representerar klubben röstmässigt. Båtklubbsmedlem som endast vill följa mötet digitalt och som ej representerar klubben behöver ej anmäla sig i förväg. Motioner till årsmötet skall vara oss tillhanda senast den 2 febr.

Deltagare som kommer fysiskt har möjlighet att intaga en enklare måltid. Kom då gärna till kl. 18.00

 

Länk för deltagande via uppkoppling:

https://join.skype.com/J2jOedvglx6s