Mälarens Båtförbunds Båtdag (årsmöte) 2021

Startdatum: 31/03/2021

På grund av Corona pandemin kan vi inte träffas på normalt vis utan därför
kommer vi att ha ett digitalt årsmöte.

Här finns information om Båtdagen