MBF Planeringsdag

Startdatum: 01/25/2020

Styrelsen beslutade att träffas för en planeringsdag den 25 januari, med syfte att dra upp riktlinjernas för 2020 års verksamhet.

På agendan står bl.a. följande punkter:

 • våra arbetsformer
 • verksamhetsmål för 2020
 • hur vi kan förbättra informations-
  utbyter med våra båtklubbar
 • få våra båtklubbar att i större
  utstäckning än idag medverka vid
  tillsättande av styrelse och funk-
  tionärer i MBF.

Hållpunkter:

10.00 Kaffe m bulle
12.00 Lunch
13.00 Återsamling
15.00 Kaffe med smörgås
16.30 Beräknar vi vara klar för hemfärd