Sista dag för inlämning av motioner till Båtdagen 2020

Startdatum: 02/01/2020

Motioner till båtdagen skall vara MBF tillhanda senast den 1 februari och skickas till styrelsen@malarensbf.se