Sista dag för inlämning av motioner till Båtdagen 2021

Startdatum: 03/02/2021

Sista dag för inlämning av motioner till Båtdagen 2021

Motioner till båtdagen skall vara MBF tillhanda senast den 3 februari och skickas till styrelsen@malarensbf.se