Ändring av beslut om avlysningar och partiella avlysningar av farled 915, delen under Danviksbroarna, Stockholms kommun Inkorgen

2023-07-24
Trafikförvaltningen på Region Stockholm har meddelat att deras kontrakterade entreprenör SVEAB kommer att etablera sig i Danvikskanalen tidigast 2023-08-25, de meddelar vidare att de därefter kommer följa planen enligt tidigare beslut.

Detta innebär att den partiella avlysningens starttid senareläggs till 2023-08-25 istället för 2023-07-31.