Miljökommittén

Miljökommittén

MBF:s miljökommitté arbetar med båtlivets miljöfrågor

Länkar till miljörelaterade sidor

Båtklubbarnas verksamhet enligt miljöbalken Länk

Lite information om markföroreningar Länk

Om sanering och borttagning av gammal färg Länk

Tips för ett miljöanpassat båtliv Länk

Båtmiljö.se.
Information om båtmiljö, båtbottentvättar, latrintömning mm

För en levande Östersjö

EBH-kartan

MBF förmedlar information och är ej att se som sakkunninga kring infon i länken. Däremot att den ger nyttig vägledning som kan vara till nytta i framtida planer