Båtsäkerhetskommittén

Båtsäkerhetskommittén

MBF:s Säkerhetsbesiktningskommitté blir Båtsäkerhetskommittén

SBU organiserar om och ombildar SBU:s besiktningskommitté till ”Tekniska kommittén”. SBU kommer inte att avsätta några nya pengar för att hålla säkerhetsbesiktningen igång. Protokollförningen på SBU:s hemsida kommer att finnas kvar för de besiktningsmän som fortsätter att besiktiga båtar.
Den nya Tekniska kommittén har tagit fram ett material för egenkontroll av båtar och det är så kommittén kommer att fortsätta verka, dvs. rent administrativt ta fram material av teknisk natur och förmedla den till båtägarna.

MBF byter också namn på Säkerhetsbesiktningskommittén till Båtsäkerhetskommittén. Vi kommer här på hemsidan lägga ut material så att MBF:s medlemmar kan gå in och hämta båtsäkerhetsmaterial mm. MBF:s säkerhetsbesiktningsmän utför fortfarande besiktningar. Vi svarar även på frågor som uppkommer vid egenkontrollen.

Kom ihåg att det alltid är båtägaren/befälhavarens ansvar att båten är i sjövärdigt skick vid avgång enligt sjölagen.

SBU:s egenkontroll av båt hittar du här i SBU:s arkiv. eller här i Båtlivs arkiv.

Här hittar du din säkerhetsbesiktningsman

Efter en tragisk olycka i Strängnäs, har Båtsäkerhetskommittén fokuserat på säkerheten på land och vid lyft av båtarna. Vi skrev en motion till båtriksdagen 2010 som antogs. Sedan dess har tyvärr inget nytt material tagits fram. Vi lägger dock upp det vi har i väntan på något bättre.

Säkerhet vid sjö- och torrsättning

Säker sjö- och torrsättning

Tips om vaggor och vagnar.

Man läser allt oftare att båtar och båthallar brinner upp. Om alla ökar sin kunskap om vad man bör och inte bör göra kan nog en hel del av dessa bränder undvikas.

Brandskydd

Brandskydd i båtklubbar.

Kolla över ditt brandskydd ombord. Är båten under 10 meter ska du ha minst en 2 kg pulversläckare men det är alltid bra att ha minst 2 st, en uppe där du styr och en nere i båten. Är båten över 10 meter eller är den dubbelruffad ska du ha minst 2 st. Man bör även ha en brandfilt i pentryt.

Allt vanligare med brand ombord.

Installera fast släckare i motorrummet.

Nu finns det en bra provtryckningsutrustning för gasol.
Det är Fogas som tagit fram denna väska.
Det här är en bra grej för en båtklubb med säkerhetstänkande.
Ni hittar den och återförsäljare på nedanstående länk.
http://www.fogas.se/installationsmaterial/provtryckningsutrustning.html

Det växer i tanken

Många har fått problem med tillväxt i dieseln. Kan detta undvikas?
Biodiesel
Båtbränsle
Microorganismer i bränslet.
Hur skyddar du dig mot dieselbakterier.

Landströmsinstallationer

Landströmsinstallationer ska vara rätt utförda, helst av behörig installatör.
Landströmsinstallation enligt ISO 13297

Skeppsapoteket

Vad bör man ha med sig under tex en semester i båten.
Skeppsapotek
Fakta och råd om det händer.