Båtsäkerhetskommittén

Båtsäkerhetskommittén

MBF:s Säkerhetsbesiktningskommitté blir Båtsäkerhetskommittén

SBU organiserar om och ombildar SBU:s besiktningskommitté till ”Tekniska kommittén”. SBU kommer inte att avsätta några nya pengar för att hålla säkerhetsbesiktningen igång. Protokollförningen på SBU:s hemsida kommer att finnas kvar för de besiktningsmän som fortsätter att besiktiga båtar.
Den nya Tekniska kommittén har tagit fram ett material för egenkontroll av båtar och det är så kommittén kommer att fortsätta verka, dvs. rent administrativt ta fram material av teknisk natur och förmedla den till båtägarna.

MBF byter också namn på Säkerhetsbesiktningskommittén till Båtsäkerhetskommittén. Vi kommer här på hemsidan lägga ut material så att MBF:s medlemmar kan gå in och hämta båtsäkerhetsmaterial mm. MBF:s säkerhetsbesiktningsmän utför fortfarande besiktningar. Vi svarar även på frågor som uppkommer vid egenkontrollen.

Kom ihåg att det alltid är båtägaren/befälhavarens ansvar att båten är i sjövärdigt skick vid avgång enligt sjölagen. Länk

 

SBU:s egenkontroll av båt hittar du här

SBU har samlat många av de punkter som är viktiga att kontrollera på olika typer av båtar. Alla kontrollpunkter finns så klart inte på alla båtar, samtidigt finns det säkert kontrollpunkter som tillkommer på vissa båttyper, men som saknas här.

  • Kanot Länk
  • Liten båt utan motor Länk
  • Liten båt med motor Länk
  • Motorbåt inte avsedd för övernattning Länk
  • Vattenskoter Länk
  • Motorbåt avsedd för övernattning Länk
  • Segelbåt inte avsedd för övernattning Länk
  • Segelbåt avsedd för övernattning Länk

Säkerhet vid sjö- och torrsättning

Säker sjö- och torrsättning Länk

Tips om vaggor och vagnar Länk

Brandskydd

Kolla över ditt brandskydd ombord. Är båten under 10 meter ska du ha minst en 2 kg pulversläckare men det är alltid bra att ha minst 2 st, en uppe där du styr och en nere i båten. Är båten över 10 meter eller är den dubbelruffad ska du ha minst 2 st. Man bör även ha en brandfilt i pentryt.

Brandskydd i båtklubbar Länk

Allt vanligare med brand ombord. Artikel i Praktiskt Båtägande Länk

Installera fast släckare i motorrummet. Artikel i Praktiskt båtägande Länk

Nu finns det en bra provtryckningsutrustning för gasol.
Det är Fogas som tagit fram denna väska.
Det här är en bra grej för en båtklubb med säkerhetstänkande.
Ni hittar den och återförsäljare på denna Länk

Landströmsinstallationer

Landströmsinstallationer ska vara rätt utförda, helst av behörig installatör.
Landströmsinstallation, Artikel i Praktiskt Båtägande Länk

Skeppsapoteket

Vad bör man ha med sig under tex en semester i båten.
Förslag på Skeppsapotek Länk