Båtsäkerhetskommittén

MBF:s båtsäkerhetskommitté arbetar med båtlivets säkerhetsfrågor, utifrån ett Mälarperspektiv!

MBF:s båtsäkerhetskommitté består av

  • Thord Porsander, Båtsällskapet Lögarängen
  • Representanter från MBF´s båtklubbar

e-post: bes@malarensbf.se

Övergripande verksamhetsidé

Mälarens båtsäkerhetskommitté arbetar med frågor kopplade till båtlivets säkerhet i hamn, vid upptagning/vinterförvaring/sjösättning och på sjön.

Vi strävar mot att förmedla kunskap om säkerhet mellan båtklubbar samt informera om valda skrifter från SBU (Svenska båtunionen) gällande båtsäkerhet och andra lämpliga

skrifter.

Båtsäkerhetskommitténs mål:

Vi samverkar mellan båtklubbarna för att lära av varandra.

Vi informerar om SBU´s verksamhet om säkerhetsfrågor.

Vi informerar om försäkringsbolagens erfarenhet gällande säkerhet.

Länkar och skrifter av värde rörande båtsäkerhet

Sjölagen

Kom ihåg att det alltid är båtägaren/befälhavarens ansvar att båten är i sjövärdigt skick vid avgång enligt sjölagen. Länk

Livlina till land  VHF kartan 2023 Länk

SBU´s Handbok för fritidsbåthamnar Länk

SBU´s Egenkontroll båtklubb Länk

SBU:s egenkontroll av båt

SBU har samlat många av de punkter som är viktiga att kontrollera på olika typer av båtar. Alla kontrollpunkter finns så klart inte på alla båtar, samtidigt finns det säkert kontrollpunkter som tillkommer på vissa båttyper, men som saknas här.

  • Kanot Länk
  • Liten båt utan motor Länk
  • Liten båt med motor Länk
  • Motorbåt inte avsedd för övernattning Länk
  • Vattenskoter Länk
  • Motorbåt avsedd för övernattning Länk
  • Segelbåt inte avsedd för övernattning Länk
  • Segelbåt avsedd för övernattning Länk

Säkerhet vid sjö- och torrsättning

Säker sjö- och torrsättning Länk

Tips om vaggor och vagnar Länk

Båtupptagning checklista Länk

Brandskydd

Kolla över ditt brandskydd ombord. Är båten under 10 meter ska du ha minst en 2 kg pulversläckare men det är alltid bra att ha minst 2 st, en uppe där du styr och en nere i båten. Är båten över 10 meter eller är den dubbelruffad ska du ha minst 2 st. Man bör även ha en brandfilt i pentryt.

Brandskydd i båtklubbar Länk

Allt vanligare med brand ombord. Artikel i Praktiskt Båtägande Länk

Installera fast släckare i motorrummet. Artikel i Praktiskt båtägande Länk

Nu finns det en bra provtryckningsutrustning för gasol.
Det är Fogas som tagit fram denna väska.
Det här är en bra grej för en båtklubb med säkerhetstänkande.
Ni hittar den och återförsäljare på denna Länk

Landströmsinstallationer

Landströmsinstallationer ska vara rätt utförda, helst av behörig installatör.
Landströmsinstallation, Artikel i Praktiskt Båtägande Länk

Skeppsapoteket

Vad bör man ha med sig under tex en semester i båten.
Förslag på Skeppsapotek Länk