Försäkringskommittén

MBF:s försäkringskommitté arbetar med båtlivets försäkringsfrågor, främst utifrån ett klubb/föreningsperspektiv!


MBF:s miljökommitté består av

  • Josef Marosan, Bs Lögarängen

e-post: fors@malarensbf.se

Övergripande verksamhetsidé:

Vi på MBF vill på denna sida hjälpa till med försäkringsfrågor gällande klubbarna (ej båtklubbarnas medlemmar) och vara bollplank och förmedla frågor till Sv. Sjö. Vi tar upp några aktuella frågor om skadeförsäkringar efter en storm exempelvis och tar upp frågor och svar från medlemmarna.

Försäkringsfakta:

Som medlem i MBF har båtklubben en grundförsäkring utan kostnad som är riktigt bra. Via Båtunionen där MBF ingår, är det ett eget försäkringsbolag. Svenska Sjö är ett litet Försäkringsolag som är nischat mot fritidsbåtlivet för såväl klubbarna som klubbmedlemar. Svenska Sjö är därför återförsäkrat hos Trygg Hansa AB och deras villkor gäller. Via länk på Svenska Sjös hemsida för båtklubbar kan man läsa alla gällande villkoren. Där kan man även via länkar hämta relevant information om grundförsäkringen och tilläggsförsäkringar.

  • Klubbförsäkring – Grundskydd. Ingår i medlemsavgiften till båtförbundet, MBF i detta fall.
  • Tilläggsförsäkringar – Utökat försäkringsskydd. Klubben tecknar direkt med Svenska Sjö om behov finns. Man kan även anlita andra bolag som kan ha bättre villkor.
  • Båtförsäkring – Försäkring av klubbens egna båtar & medlemmars båtar.

1 Prisbasbelopp (Pbb) 2023 = 52 500 kr dagens datum 2024 15:e januari.

 


Bra informationssidor om försäkringar genom medlemskapet i MBF/ SBU

Försäkringsbolaget Svenska Sjö Länk

SBU om båtklubbars försäkringar. Länk

 

Andra länkar rörande försäkringsrelaterade frågor

Ansvar för styrelser gentemot tredje man. Länk

Dubbelförsäkrad. Länk

Inventarieförteckning Länk

Förköpsinformation från Svenska Sjö Länk

Jämförelse av båtförsäkringar Länk