BÅTDAGEN

Båtdagen

Båtdagen är Mälarens Båtförbunds högsta beslutande organ. Båtdagen genomförs årligen senast i mars. Deltagare är anslutna Båtklubbar inom Mälarens Båtförbund

Här presenteras underlag för kommande Båtdag och protokoll och övriga handlingar från senast genomförd Båtdag.


Båtdagen 2023

Här kommer handlingar, protokoll med mera att efterhand publiceras

 


Båtdagen 2022

MBF Båtdag 2022 arrangeras onsdag den 30 mars kl. 19.00 på hotell TaInn i Västerås. Årsmötet kan även följas på Skype via följande länk:

https://join.skype.com/J2jOedvglx6s                                                                                                                                                                                                                                                    

Anmälan

Anmälan om deltagande skall ske senast 2 veckor före mötet till sekr@malarensbf.se alt tfn 0731-566690, med angivande om vem som representerar resp. båtklubb röstmässigt på mötet. Det är även möjligt att följa mötet utan anmälan för övriga medlemmar. De deltager då ej i röst procedurer.

Deltagare som är med fysiskt på mötet har möjlighet att intaga en enklare måltid. fr.o.m. kl. 18,00. Anmäl detta till oss i samband med anmälan till mötet.

VÄLKOMNA

 

Handlingar:

Röstlängd för MBF Båtdag

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2022

Rapporter 1 – 5

Revisionsberättelse 2022

Valberedningens förslag 2022

Budgetförslag.xls

 


Tidigare genomförda båtdagar hittar du här Länk