BÅTDAGEN

Båtdagen

Båtdagen är Mälarens Båtförbunds högsta beslutande organ. Båtdagen genomförs årligen senast i mars. Deltagare är anslutna Båtklubbar inom Mälarens Båtförbund

Här presenteras underlag för kommande Båtdag och protokoll och övriga handlingar från senast genomförd Båtdag.


Båtdagen 2024

Mälarens Båtförbund MBF årsmöte/båtdagen genomförs lördagen den 23 mars kl. 10:00 på hotell TaInn i Västerås. Vi önskar representanter från alla våra båtklubbar välkomna till Båtdagen. Inbjudan gäller både klubbarnas röstberättigade representanter vid årsmötet, och övriga deltagare som vill delta i mötet och efterföljande föredrag. Alla är lika välkomna och MBF bjuder samtliga förhandsanmälda på lunch.

Det går även att deltaga i såväl årsmötet som efterföljande föredrag, via uppkoppling.

Länken är följande; https://join.skype.com/EO63gdj6CiW7

OBS att vi likväl önskar få besked om vilka personer som företräder klubben på årsmötet oss tillhanda senast onsdag den 20 mars till sekr@malarensbf.se

Årsmötet startar kl. 10:00 med sedvanliga årsmötesförhandlingar fram till 11:30.

Lunch som MBF bjuder de förhandsanmälda på mellan 11:30 och 12:30 (OBS obligatorisk föranmälan skickas till sekreteraren  Hans Wester sekr@malarensbf.se ).

Därefter får vi lyssna på inbjuden föredragshållare:

Passa på att uppdatera era kunskaper i föreningsverksamhet!! Det gäller både de som är nya som ledamöter i en
styrelse, och för de med mer erfarenhet. Svenska Båtunionens, SBU vice ordförande Hans Öhlund kommer att medverka på Mälarens Båtförbunds
årsmöte 23 mars.Efter själva årsmötesförhandlingen kommer Hans att föreläsa om vad som är viktigt att veta, för att driva en ideell
förening. Några av de ämnen som kommer att tas upp är:
 Frågan om ansvar för styrelsen, och dess funktionärer.
 Miljöansvar gentemot markägaren.
 Konstituerande möte, för den av årsmötet valda styrelsen.
 Vilka försäkringar har klubbarna genom Mälarens Båtförbund, Svenska Båtunionen och Svenska sjö.
 Hur genomförs årsmötet, stadgar, revision, ansvarsfrihet för styrelsen mm.
Självklart kommer det att finnas det utrymme för att ställa frågor till Hans både under och efter anförandet.
Det material som visas kommer att finnas tillgängligt för deltagarna.
Hans kommer från Skellefteå, har varit båtmänniska sedan barnsben och seglare sedan mitten av 1980-talet han
seglar idag en Feeling 1090. 
Han har en lång bakgrund i föreningslivet och är i dagsläget förutom vice ordförande i Svenska Båtunionen också
ordförande i Sjösäkerhetskommittén och ordförande i Nämnden för Båtlivsutbildning samt ordförande i
Västerbottens Båtförbund.
Anmäl deltagande senast 2024-03-17 (söndag) genom att:
Anmäla
Namn och klubb/förening samt eventuella matallergier till
wester.hans@telia.com
Anmälan är obligatorisk för att kunna delta i lunchen

Handlingar till Båtdagen 2024

Styrelsens Verksamhetsberättelse 2024 Länk

Ekonomisk rapport Länk

Båtsäkerhetskommitténs rapport Länk

Förtjänstmärkeskommitténs rapport Länk

Försäkringskommitténs rapport Länk

Farledskommitténs rapport Länk

Miljökommitténs rapport Länk

Informationskommitténs rapport Länk

Revisionens rapport Länk

Valberedningens förslag Länk

Budgetförslag Länk

 


Tidigare genomförda båtdagar hittar du här Länk