ÄLDRE BÅTDAGAR

Tidigare båtdagar

Här presenteras underlag och protokoll från äldre Båtdagar

Båtdagen 2022

MBF Båtdag 2022 arrangeras onsdag den 30 mars kl. 19.00 på hotell TaInn i Västerås. Årsmötet kan även följas på Skype via följande länk:

https://join.skype.com/J2jOedvglx6s                                                                                                                                                                                                                                                    

Anmälan

Anmälan om deltagande skall ske senast 2 veckor före mötet till sekr@malarensbf.se alt tfn 0731-566690, med angivande om vem som representerar resp. båtklubb röstmässigt på mötet. Det är även möjligt att följa mötet utan anmälan för övriga medlemmar. De deltager då ej i röst procedurer.

Deltagare som är med fysiskt på mötet har möjlighet att intaga en enklare måltid. fr.o.m. kl. 18,00. Anmäl detta till oss i samband med anmälan till mötet.

VÄLKOMNA

 

Handlingar:

Röstlängd för MBF Båtdag

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2022

Rapporter 1 – 5

Revisionsberättelse 2022

Valberedningens förslag 2022

Budgetförslag.xls

Protokoll från båtdagen 2022 Länk

Båtdagen 2021

KALLELSE TILL MÄLARENS BÅTFÖRBUNDS DIGITALA ÅRSMÖTE SAMT DOKUMENT FRÅN GENOMFÖRT MÖTE

Onsdagen den 31 mars 2021 klockan 19.00

På grund av Corona-pandemin kan vi inte träffas på normalt vis utan därför kommer vi att ha ett digitalt årsmöte.
Vi kommer INTE att läsa upp alla redovisningar/rapporter under mötet, utan förutsätter att var och en tar del av allt innan mötet.
Eftersom vi inte sitter tillsammans kan vi inte ta besluten på normalt vis. Vi förutsätter att alla ”säger ja” till alla redovisningar, rapporter, budgeten och funktionärsvalen om man inte har meddelat ordförande (Yrjö Björkqvist tel 070-249 32 12) före mötet eller säger nej under det digitala mötet. Hur detta skall gå till redogör vi för då vi startar mötet.

De som vill delta i möte mailar MBF:s sekreterare Hans Wester wester.hans@telia.com (senast 28 februari) och anmäler att de skall delta.

Hans returnerar då anvisning om hur man ansluter till mötet.

Årsmöteshandlingar att sändas via email till alla i god tid innan mötet.

Praktiskt inför mötet:
För att kunna delta i det digitala mötet behöver man antingen en Smartphone, Läsplatta, Laptop eller Stationär dator med kamera, mikrofon och högtalare (i någon form) och det går även att ringa in via telefon. Man kan alltså se det som
presenteras på möte via en stationär dator utan kamera och mikrofon och delta med ljud via en vanlig telefon.
Man får inte ha en högtalare igång från dator, laptop eller läsplatta samtidigt som man ringer in via en telefon för då blir det rundgång på ljudet.

Välkomna önskar MBF:s styrelse

Båtdagsdokument:

Kallelse Båtdag 2021
Dagordning för Båtdagen
Verksamhetsberättelse
Revisionsrapport
Valberedningens förslag

Årsmötesdokument efter genomfört årsmöte

Signerat protokoll

Valberedning_2021

Vallista Båtdagen 2021


Båtdagen 2020

På grund av rådande situation med anledning av Coronaepidemin kommer Båtdagen att flyttas till et senare datum

Båtdagsdokument:

Kallese till båtdagen 2020

Dagordning båtdagen 2020

Röstlängd båtdagen 2020

Verksamhetsberättelse båtdagen 2020

Kommittérapporter båtdagen 2020

Ekonomisk redovisning båtdagen 2020

Kommentar till ekonomisk redovisning båtdagen 2020

Valberedning båtdagen 2020


Båtdagen 2019

Torsdagen den 21/3 genomförs Mälarens Båtförbunds Båtdag på Hotell TaInn i Västerås.
Ordförande
Ordförande Yrjö redo att leda Båtdagen
Båtdagsdokument:

Protokoll från båtdagen 2019

Kallelse till MBF Båtdag 2019

Resultat 2018 och budget 2019

MBF_Verksamhetsberättelse för 2018

Båtklubbsrapport_2019

Farledskommitténs rapport

Informationskommitténs rapport

BAS-coachens rapport

MBF valberedning för 2019


Båtdagen 2018

Torsdagen den 15/3 genomfördes Mälarens Båtförbunds Båtdag på Hotell TaInn i Västerås.

Tyvärr var deltagarantalet dåligt men vi kunde genomföra årsmötet ändå.

Josef välkomnade med en dragspelstrudelutt
Mad anledning av SBU:s 90-årsjubileum fick vi en fin tårta

 

 

 

Uppskattat
Utöver tårtan blev det goda smörgåsar och kaffe innan förhandlingarna började
Lite glest i lokalen men god stämning

Kallelse till MBF Båtdag 2018
Valberedning MBF förslag 2018
Resultat och budget
Båtdagsprotokoll 2018


Båtdagen 2017

Kallelse till MBF Båtdag 2017
Röstlängd MBF Båtdag 2017
Valberedning MBF förslag 2017
Reviderad Budget MBF 2017
Båtdagsprotokoll 2017