Bli medlem i Mälarens Båtförbund

Bli medlem i Mälarens Båtförbund

Din båtklubb får en massa fördelar av att vara medlem i Mälarens Båtförbund

DETTA FÅR DU OCH DIN BÅTKLUBB SOM MEDLEM I MÄLARENS BÅTFÖRBUND

Anslutning till SBU Svenska Båtunionen Båtägarnas centrala intresseorganisation, som i sin tur består av 24 regionala förbund samt två riksomfattande klubbar (Kungl. Motorbåtsklubben och Navigationssällskapet)

Tillgång till en samarbetspartner i form av MBF, båtförbundet som samlar drygt 40 enskilda båtklubbar i Mälaren under sitt paraply Vi bevakar din båtklubbs och medlemmars intressen vad gäller miljö- och båtsäkerhets- frågor, vattenvård och sjöledsfrågor, kommunal och regional planering knuten till mark-exploatering och strandskydd.

Hemsida På MBF´s hemsida finner du aktuell information om vad som händer hos MBF såväl som SBU, i form av kalender, artiklar, kommittéarbeten, protokoll, bro- och sjöleds information mm MBF skickar även ut ett Info Nytt till båtklubbarna 3 till 4 gånger om året, där vi öppnar upp för dialog med klubbarnas styrelser.

Båtliv Som är medlem i båtklubb ansluten till SBU får båtägarna tidningen Båtlivdirekt hem i brevlådan med 6 nummer/år och med en upplaga på 143 000.

Tillgång till BAS Båtunionens Administrationssystem. Via det kan man sköta klubbens medlemsregister, skicka ut fakturor, hålla reda på båtplatser, rondlistor, mm.

Kontakt med övriga båtklubbar i regionen I form MBF´s båtdagar, konferenser och kommittéarbeten

Båtklubbsförsäkring hos Svenska Sjö Båtklubbarnas försäkringsbolag, med fördelaktig prisvärda tariffer för såväl båtklubben som dess medlemmar. https://svenskasjo.se/for-batklubbar/ Eventuellt överskott på verksamheten går tillbaka till båtklubbarna samt i form av lägre premier för båtägarna själva

Juridisk rådgivning Kostnadsfri juridisk rådgivning genom SBU:s förbundsjurist.

Båtklubbslån Hjälp vid finansiering genom SBU´s båtklubbslån i samarbete med Swedbank, där SBU efter prövning tillsammans med MBF, ställer ut bankgaranti gentemot banken till fördel för din båtklubb. MÄLARENS BÅTFÖRBUND

Båtsportsleder MBF ´s farledskommitté arbetar för att båtsportleder underhålls, samt att vid behov leder skapas. Exempel på detta är Rökaströms Strängnäs SS. att leden som tillkommit tillsammans med nya Vi är även remissorgan gentemot Sjöfartsverket betr. ändring av broöppnings tider som farledsbegrän sningar.

Avgifter Båtklubb ansluten till SBU betalar 95 kr/år för vuxen medlem och 50 kr/år för ungdo m,varav 25 kr går till MBF . Dubbelansluten klubb, såväl SBU som SSF, betalar 90 kr för vuxen medlem.

Klicka på länken nedan och fyll i ansökan om medlemskap.

Skicka den ifyllda blanketten till kas@malarensbf.se

alt. via brev till sekreteraren :

Mälarens Båtförbund
c/o Hans Wester
Regementsgatan 42
645 33 Strängnäs

Ansökan om medlemskap

Texten ovan om fördelarna