Farledskommittén

Farledskommittén

Farledskommittén bevakar att våra vattenvägar hålls öppna, att utmärkning och fyrbelysning bibehålles på en sådan nivå att även fritidsbåtar kan navigera säkert.

MBF ansvarar idag för totalt 26 st. flytande sjömärken som gör det möjligt för fritidsbåtar att ta sig fram i Mälaren utan att alltid behöva gå i de farleder där de stora fartygen går.


MBF:s egen farled genom Röka ström, som förbinder Arnöfjärden med Segeröfjärden, erbjuder en förbindelse i nord-sydlig riktning centralt i Mälaren. Läs mer om Röka ström på annan plats på vår hemsida.

För tillsynen och underhållet av MBF:s sjömärken har vi träffat avtal med Sjöfartsverket, vilket garanterar att vår utmärkning hanteras professionellt och med modernaste teknik t.ex. när det gäller positioneringen av sjömärkena.

Ett antal sjömärken som skulle vara borttagna om inte MBF betalade underhållet för dessa. Det kan tex vara en prick som märker ut en svårbedömd grynna som båtlivet har nytta av men inte yrkessjöfarten.

Fyren Ridö-Pilskär sköttes tidigare av MBF men nu har Sjöfartsverket övertagit driften. Fyren ligger mellan Mariefredsviken och Södra Björkfjärden.

Ridö pilskär