Dokument

Farleden genom Röka ström med prickarnas positioner.

Rökaströmmen

Den  11 juni 2019 sattes det sista av de 19 sjömärkena ut i Röka ström och farleden var därmed klar att använda. Vattendjupet är 2.2 m (vid medelvatten) på det grundaste stället. Mälarens Båtförbund påminner alla båtägare om att man via Sjöfartsverkets gratisapp ViVa kan få uppgift om aktuellt vattenstånd. Det finns även en kraftledning går över Lindsund i ledens östra del. Den segelfria höjden norr om Lindön är 21 m.

Farledens huvudriktning är från Arnöfjärden och mot Segeröfjärden, alltså gröna märken om styrbord när man går mot Strängnäs.

Sjömätningsbåten

Positioner för nya sjömärken i Röka ström

Prickpostioner

Positionerna för de nyutlagda sjömärkena i Röka ström har offentliggjorts via tjänsten UFS (Underrättelser för sjöfarande) på Sjöfartsverkets hemsida. Den nya utmärkningen kommer att tas in i nästa upplaga av Båtsportkortet över Mälaren som kommer att finnas tillgänglig våren 2020. Eftersom originalskalan i Båtsportkortet är 1:50 000 är det givetvis svårt att själv rita in en del av dessa märken i nuvarande sjökort, eftersom de på vissa ställen står mycket tätt. Vi påminner om att det minsta vattendjupet i farleden är 2,2 m. Uppgift om aktuellt vattenstånd får man enklast genom att använda appen ViVa från Sjöfartsverket.

De nya sjömärkena kommer att finnas med kommande upplagor av Sjöfartsverkets sjökort och Båtsportkortet över Mälaren/Hjälmaren. Hur snabbt informationen kommer in de elektroniska sjökorten beror helt på tillverkaren av respektive produkt.

Sjökort och Båtsportkort är i skala 1:50 000 vilket gör det svårt att redovisa detaljinformation. Mälarens Båtförbund kommer att arbeta vidare för att hitta ett lämpligt sätt att tillhandahålla kompletterande information om leden genom Röka ström.

Mälarens Båtförbund har arbetat med detta projektet i drygt två år och vi är mycket glada att det nu blivit verklighet. Förra sommaren genomfördes en ny sjömätning, vilket var en förutsättning för att Mälarens Båtförbund skulle kunna få ett etableringstillstånd för leden från Transportstyrelsen. Sjömärkena har satts ut av Sjöfartsverkets farledsbåt Candela på positioner som föreslagits av MBF och kommer genom ett avtal med Sjöfartsverket att kontrolleras på samma sätt som de farleder som Sjöfartsverket själv ansvarar för.

Det är vår förhoppning att leden, som utgör en ”tvärförbindelse” i nord-sydlig riktning, kommer att bli mycket utnyttjad av båtägare som tillhör någon av våra medlemsklubbar liksom av båtägare som är medlemmar i någon av båtklubbarna som tillhör Saltsjön-Mälarens Båtförbund. MBF och SMBF delar på kostnaden för utsättningen av sjömärkena i Röka Ström. Vi är mycket glada över att vi med detta samarbete kunnat genomföra ett projekt som kommer att vara till stor nytta för medlemmarna under lång tid framöver.