Om MBF

Om Mälarens Båtförbund (MBF)

Mälarens Båtförbund bildades 1951, då som Västra Mälarens Båtförbund, som den 1 januari 1994 namnändrades till Mälarens Båtförbund. Till båtförbundet finns drygt 40 enskilda båtklubbar anslutna. Båtförbundets verksamhetsområde är koncentrerad till mellersta och västra Mälaren.

Svenskt båtliv är huvudsakligen organiserat i två riksorganisationer, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet där Mälarens Båtförbund är ansluten till Svenska båtunionen.

Utöver dessa finns ytterligare organisationer med rikstäckande verksamhet, bl.a. Svenska Kryssarklubben.

Ändamål och syfte

(enligt stadgar 2026-03-09)

Ändamål och syfte Förbundets ändamål och syfte är att verka för medlemmarna genom:

2.1 att främja fritidsbåtsverksamhetens utveckling och riktiga bedrivande, särskilt dess anpassning till människa, miljö och samhälle samt att härvid deltaga i det nationella arbetet inom detta område.

2.2 att vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för regionala och lokala myndigheter och organisationer.

2.3 att vara ett samarbetsorgan för förbundets båtklubbar i för dem gemensamma frågor av principiellt intresse.

 

Länk till bild ”Målpyramid”

Länk till Vision MBF

Verksamhet i stort

MBF deltar med representanter i Svenska Båtunionens Båtriksdag.

MBF genomför årligen BÅTDAGEN, som är SBU högsta beslutande organ, där anslutna båtklubbar deltar och röstar om avgifter, verksamheter och ledamöter inom MBF.

MBF stödjer anslutna klubbar, bland annat rörande det gemensamma administrativa programmet BAS (genom en BAS-Coach)

MBF Styrelse

MBF styrelse möts cirka 8-10 gånger per år för styrelsemöten, protokoll från styrelsemötena hittar du här Länk

Nu aktuell verksamhet

Följer verksamheten i 4M (Fyra Mälarstäder) Länk

Följer upp och deltar i verksamheter rörande fritidsbåtsverksamhets miljöpåverkan.

Deltar i Referensgruppen för SBU pågående organisationsöversyn Länk

 

Medlemsskap

Läs mer om fördelarna med medlemskap för anslutna båtklubbar Länk