Om MBF

Om Mälarens Båtförbund (MBF)

Mälarens Båtförbund bildades 1951, då som Västra Mälarens Båtförbund, som den 1 januari 1994 namnändrades till Mälarens Båtförbund. Till båtförbundet finns drygt 40 enskilda båtklubbar anslutna. Båtförbundets verksamhetsområde är koncentrerad till mellersta och västra Mälaren.

Mälarens Båtförbund ändamål och syfte är att främja fritidsbåtsverksamhetens utveckling inom verksamhetsområdet.

Svenskt båtliv är huvudsakligen organiserat i två riksorganisationer, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet där Mälarens Båtförbund är ansluten till Svenska båtunionen.

Utöver dessa finns ytterligare organisationer med rikstäckande verksamhet, bl.a. Svenska Kryssarklubben.

Mälarens Båtförbunds ändamål och syfte är att främja fritidsbåtsverksamhetens utveckling.

MBF ska:

Läs mer om fördelarna med medlemskap för anslutna båtklubbar Länk

Preliminär möteskalender 2021-2022

MBF:s stadgar (Fastställda vid Båtdagen 2016-03-08)