Bropassager med fritidsbåt

2023-05-24
I Mälarens Båtförbunds verksamhetsområde och området närmast öster därom finns ett stort antal öppningsbara broar.
Särskilda ”tidsfönster” finns för fritidsbåtspassager.

Tiderna kan bl.a. läsas på https://www.sjofartsverket.se/Sjofart/Sjokort/Oppningstider-broar–kanaler/

Ta reda på vilken öppningstid du vill utnyttja. Anpassa farten för att vara framme i god tid före öppningen, men så att du ändå kör på ett miljövänligt sätt.

En broöppning innebär en möjlighet för fritidsbåtar att passera ett hinder i farleden, men också en påverkan av den landbaserade trafiken över bron. Det är viktigt att vi som fritidsskeppare inte i onödan stör landtrafiken genom att försena stängningen av en bro utöver ”tidsfönstret”. Särskilt viktigt är detta vid järnvägsbroar som t.ex. Kvicksundsbron och Kungsörsbron. En minuts försening av en tågpassage kan få stora återverkningar i tågtrafiksystemet.

Några saker att tänka på när du ska passera en öppningsbar bro

När ”tidsfönstret” närmar sig:
• Ha motorn igång
• Ge akt på brons ljussignaler (betydelsen finns i papperssjökortet)
• Ligg så nära bron att du kan passera omedelbart när bron är öppen
• Segla inte genom bron

Under själva passagen:
• Håll god uppsikt över både med-och motgående båtar
• Håll dig på farledens styrbordsida under passagen
• Passera om möjligt bron med högsta tillåtna fart

Om du passerar tillsammans med ett handelsfartyg
Tänk på att du enligt de internationella sjövägsreglerna (regel 9) inte får hindra ett stort fartygs passage i en trång farled. Det stora fartyget passerar oftast bron med den högsta tillåtna farten i passagen. Hinner du undan? Vad händer om din motor stannar mitt i bron?

Med sommarhälsningar!
MÄLARENS BÅTFÖRBUND