FÄRRE SLUSSNINGAR I SÖDERTÄLJE SOMMAREN 2024

2024-04-02
Liksom förra året kommer alla som passerar Södertälje med fritidsbåt i sommar, att få vänta längre än vanligt.

Trafikverkets arbete med att bygga om slussen och kanalen fortsätter och slussning kommer därför att ske varannan timme.

Läs mer på: www.sjofartsverket.se/slussaisodertalje .