MBF Båtdag med efterföljande föredrag

2024-02-21
Båtdagen är Mälarens Båtförbunds högsta beslutande organ. Båtdagen genomförs årligen senast i mars. Deltagare är anslutna Båtklubbar inom Mälarens Båtförbund.

Mälarens Båtförbund MBF årsmöte/båtdagen genomförs lördagen den 23 mars kl. 10:00 på hotell TaInn i Västerås. Vi önskar representanter från alla våra båtklubbar välkomna till Båtdagen. Inbjudan gäller både klubbarnas röstberättigade representanter vid årsmötet, och övriga deltagare som vill delta i mötet och efterföljande föredrag. Alla är lika välkomna och MBF bjuder samtliga förhandsanmälda på lunch.
(OBS obligatorisk föranmälan skickas med e-post till sekreteraren  Hans Wester sekr@malarensbf.se )

Årsmötet startar kl. 10:00 med sedvanliga årsmötesförhandlingar fram till 11:30. Lunch som MBF bjuder de förhandsanmälda på mellan 11:30 och 12:30
Därefter får vi lyssna på inbjuden föredragshållare.

Föredraget:

Passa på att uppdatera era kunskaper i föreningsverksamhet!! Det gäller både de som är nya som ledamöter i en
styrelse, och för de med mer erfarenhet.
Svenska Båtunionens, SBU vice ordförande Hans Öhlund kommer att medverka på Mälarens Båtförbunds
årsmöte 23 mars.

Efter själva årsmötesförhandlingen kommer Hans att föreläsa om vad som är viktigt att veta, för att driva en ideell
förening. Några av de ämnen som kommer att tas upp är:
 Frågan om ansvar för styrelsen, och dess funktionärer.
 Miljöansvar gentemot markägaren.
 Konstituerande möte, för den av årsmötet valda styrelsen.
 Vilka försäkringar har klubbarna genom Mälarens Båtförbund, Svenska Båtunionen och Svenska sjö.
 Hur genomförs årsmötet, stadgar, revision, ansvarsfrihet för styrelsen mm.

Självklart kommer det att finnas det utrymme för att ställa frågor till Hans både under och efter anförandet.
Det material som visas kommer att finnas tillgängligt för deltagarna.

Hans kommer från Skellefteå, har varit båtmänniska sedan barnsben och seglare sedan mitten av 1980-talet han
seglar idag en Feeling 1090. 
Han har en lång bakgrund i föreningslivet och är i dagsläget förutom vice ordförande i Svenska Båtunionen också
ordförande i Sjösäkerhetskommittén och ordförande i Nämnden för Båtlivsutbildning samt ordförande i
Västerbottens Båtförbund.