MBF Båtdag och efterföljande föredrag går även att följa via uppkoppling

2024-03-17
Länken är följande; https://join.skype.com/EO63gdj6CiW7

OBS att vi likväl önskar få besked om vilka personer som företräder klubben på årsmötet oss tillhana senast onsdag den 20 mars till sekr@malarensbf.se