Ny ordförande i Mälarens Båtförbund

2021-04-21
Carl-Gustaf Leijonhufvud ny ordförande

På Båtdagen 2021 valdes Carl-Gustaf Leijonhufvud som ny ordförande i Mälarens Båtförbund

Carl-Gustaf efterträder Yrjö Björkkvist som innehaft ordförandeposten under ett stort antal år. Carl-Gustaf, har tidigare varit v. ordf.
med flera år i MBF´styrelse.

I MBF:s infobrev kan ni läsa mer om förbundets nye ordförande