Skrovmålet

2020-09-30
Skrovmålet är en av de samverkansåtgärder som initierats av Miljömålsrådet och som drivs av Transportstyrelsen.

Efter försening har vi nu fått information från Transportstyrelsen om att Skrovmålet ska rapporteras vid årsskiftet.
Inför detta kommer sammanställas olika underlag som vägledning.
Just nu så väntar Skrovmålet på resultaten från en studie där olika metoder att ta bort bottenfärgen från fritidsbåtar har undersökts. Utifrån resultaten kommer Skrovmålet att ta fram rekommendationer för lämpliga metoder att ta bort bottenfärgen och hur man bör gå tillväga vad gäller utförandet av bottensaneringen dvs tillvägagångssätt och utrustning för att det ske på ett miljö- och hälsomässigt bra sätt.

Här kan du läsa mer om vilka aktiviteter som ingår : https://www.transportstyrelsen.se/skrovmalet