MBF:s farled genom Röka ström

2021-07-01
Vi påminner också om MBS farled mellan Segeöfjärden och Arnöfjärden. Det minsta vattendjupet i leden är 2,2 meter. Den bild som båtsportkortet 2020 visar är inte riktigt rättvisande. Alla MBF:s 19 sjömärken finns med, men djupsiffor och djupkurvor är inte uppdaterade efter den sjömätning som genomfördes i MBF:s regi. Den nya sjökortsbilden kan ses genom att i webläsare skriva Kartvisare Fyren och därefter zooma in i det aktuella området mellan Selaön och Tosterön. Den bild som visas kommer från Sjöfartsverkets kartdatabas.