Nya tider för Hjulsta och Tosteröbroarna

2021-07-01
Hjulstabron och Tosteröbron har i år fått nya öppningstider för fritidsbåtar. Tiderna kan läsas på följande websidor:

Tosteröbron har dessutom fått en passage i det fasta spannet på norra sidan om det öppningsbara. Denna passage är skyltad med ”Fri höjd 4 m vid medelvatten”. Det aktuella vattenståndet för området hämtas enklast från Sjöfartsverkets gratisapp ViVa (Vind och Vatten). Därefter väljer man mätstationen i Hjulsta, som är den som ligger närmast Tosteröbron. Båtar som kan passera i det fasta spannet bör givetvis göra det.

Hjulstabron Länk

Tosteröbron Länk