Partiell avlysning i Södertälje kanal

2021-03-03
Beslut om partiell avlysning av den allmänna farleden 901 i delen under E4/E20 bron och järnvägsbron över Södertälje kanal för fartyg som kräver broöppning

Sjöfartsverket beslutar med stöd av lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning
och avlysning av allmän farled och allmän hamn, att den allmänna farleden 901, i
delen under rubricerade broar, ska vara avlyst för sjötrafik som behöver
broöppning från 2021-05-13 kl. 01:30 till och med 2021-05-14 kl. 01:30

Beslut om partiell avlysning av den allmänna farleden 901 i delen under E4-E20 bron och järnvägsbron över Södertälje kanal