Tosteröbron, nya öppningstider från och med 1:a augusti 2022

2022-08-01
Förändrade öppningstider Tosteröbron fr.o.m 1 augusti

Strängnäs kommun meddelar att fr.o.m den 1 augusti öppnas Tosteröbron för fritidsbåtar på följande tider:
07.10, 09.10, 11.10, 13,10, 15.10, 17.10, 19,10 och 21.10

De reducerade öppningstiderna innebär ungefär en halvering jämfört med de ordinarie och beror på att man fortfarande behöver kontrollera funktionen efter det motorbyte som skedde tidigare under sommaren.