Uppdatering Tosteröbron

2022-07-18
Tosteröbron - öppningstider fr.o.m. 18/7

Den defekta motorn som vrider Tosteröbron har ersatts med en ny. Strängnäs Kommun meddelar att man därför utökar antalet öppningar av bron från tre till fem medan installation och funktion utvärderas.

Tosteröbron öppnas fr.o.m. den 18 juli på följande tider:
09.10, 12.10, 15.10, 18.10 och 20.10.

Det är glädjande att bytet av motor har gått relativt snabbt och Mälarens Båtförbund hoppas att det är möjligt att så snart funktionen hos Tosteröbron säkerställts återgå till de ordinarie öppningstiderna.

Strängnäs kommuns information kan nås med hjälp av följande länk:

https://www.strangnas.se/arkiv/nyheter/nyheter/2022-07-14-fler-brooppningar-for-tosterobron-fran-och-med-18-juli