Utmärkningen i Röka ström kontrollerad

2021-05-20
Sjöfartsverkets farledsbåt Candela genomförde redan den 12 maj den årliga kontrollen av utmärkningen av Mälarens Båtförbunds farled genom Röka ström. Kontrollen innebar att alla positioner för de 19 st. sjömärken som MBF bekostar kontrollerades med Candelas utomordentligt noggranna utrustning. Dessutom tvättades märkena av från fågelspillning och kompletterades med reflextape.

Vi påminner om att det minsta vattendjupet i leden är 2.2 m. Då Sjöfartsverket inte hann få med detta i de Båtsportkort som trycktes våren 2020 rekommenderar vi att man går in på på Sjöfartsverkets hemsida. På startsidan finns en knapp med texten ”Kartvisare”. Med hjälp av denna kan man zoom sig in till rätt ställe och då se sjökortsbilden, sjömärken och djupsiffror.
Vi rekommenderar också att man om du har lite större djupgående på din båt också kontrollerar det aktuella vattenståndet innan du går in i leden. Detta görs enklast genom att använda Sjöfartsverkets app ViVa och då välja mätstationen vid Hjulstabron. Appen ViVa hämtas på vanligt sätt där du skaffar appar till din telefon. ViVa är gratis att hämta och gratis att använda.
Välkommen till Mälarens Båtförbunds farled genom Röka ström!