Torshälla Segelsällskap

Torshälla Segelsällskap (TSS) bildades den 4 maj 1926 av en interimsstyrelse, som lade grunden till sällskapets stadgar och regler för sällskapets slip. Den första paragrafen i nuvarande stadgar lyder fortfarande exakt som då;

“Sällskapets ändamål är att befordra konsten att bygga, tackla och hantera för lustsegling avsedda båtar samt åt sina medlemmar genom sam- och kappseglingar bereda gemensamma nöjen och förströelser, samt uppväcka och underhålla hågen för det uppfriskande sjölivet”

Till medlemmar av sällskapet år 1926, valdes 2 kvinnor och 24 män. Idag, nästan hundra år senare, har sällskapet vuxit till ca 500 medlemmar och 200 registrerade båtar.

1929 står att läsa i gamla protokoll att en klubbholme skulle anskaffas. Efter år av diskussioner kunde man slutligen 1944 sluta ett avtal om att få arrendera Lövskären              av ägaren, Kapten Carl David von Schinkel, fideikommissarie av Tidö slott. Avtalet löpte på 49 år, men redan 1953 skänkte familjen von Schinkel öarna till Sällskapet.

Lövskären blev basen för klubbens kappseglingar, för ungdomarnas seglarläger, samt för medlemmarnas och gästers allmänna rekreation, som Midsommarfirandet och kräftskivorna

På position 59º 28,6′ N 16º 27,3′ O finner du Lövskär, sällskapets klubbholme, dit är du alltid välkommen. Lövskären är de i sjökortet obenämnda holmarna mellan St. Bubbholmen och Farstuholmen. Där finns en skyddad hamn med el, klubbstuga, vedbastu med dusch, badplats med sandstrand för de små och toaletter. För en ny besökare är angöring från sydväst eller öster den tryggaste inseglingsvägen.

Slipområdet ligger en bit upp i Torshälla ån. Sedan början på 50-talet är vi fortfarande kvar på samma plats, om än att ytan har ökat något.  Från början skedde upptagningen med slipvagn och räls. Båtarna var smala och lätta jämfört med dagens flotta. Efter ca 50 år med detta system köpte klubben in en Sublift med målet att minska risken för olycksfall, och för att öka flexibiliteten. Idag sjö- och torrsätter vi båtar med vikter upp till 9 ton med hög säkerhet. All hantering av båtarna sköts av klubbens utbildade förare. Det finns gott om möjliga dagar och helger att välja på både för sjö- och torrsättning.

Seglingssektionen arrangerar kappseglingar i TSS regi, men också i samverkan med andra klubbar. Ofta ingår Segelsällskapet Svearna som med- eller huvudarrangör. Förutom kappsegling ordnar sektionen även trevliga eskaderseglingar, håller regelkurser och annan utbildning.

Ungdomsverksamheten bedrivs i Mälby norr om Torshälla (kallad Jollebasen), i samarbete med SS Svearna. Där arrangeras jollesegling med träningskvällar för både nybörjare och mer avancerade ungdomsseglare under säsongen. Traditionellt avhålls ett seglarläger för ungdomar omkring midsommar.