Farleden genom Stallarholmsbron stängd t.o.m. 3 juni.

2023-03-09
De reparationsarbeten som Trafikverket just nu utför på Stallarholmsbron har försenats. Trafikverket meddelar därför att bron kommer vara stängd för båttrafik t.o.m. 3 juni. Även om arbetena med att byta beläggning på körbanan blir klara tidigare kommer en ställning för måleriarbeten under bron att hindra passage med båtar.

MBF påminner om vår farled via Roka ström som gör det möjligt att passera mellan Segeröfjärden till Arnöfjärden. Det minsta vattendjupet i leden är 2,2 meter vid medelvatten. Titta gärna på leden genom att gå in på Sjöfartsverkets hemsida och där välja ”Kartvisare”. Stäng sidopanelerna på den karta som öppnar sig. Zooma sedan in och scrolla kartan så att det intressanta området mellan Aspön/Oknön och Selaön framträder tydligt.

För att kontrollera aktuellt vattenstånd använder man enklast Sjöfartsverkets app. ViVa. Mätstationen vid Hjulstabron är den fysiska mätare som är nämast Roka ström. Viva-stationen Mälaren visar det lägsta av värdena för mätarna i Södertälje, Hjulsta och Köping. ViVa är gratis att hämta och gratis att använda. Hämtas på Play Butik eller App Store.