Förarbevis för vattenskoter

2021-10-08
Från och med den 1 maj 2022 gäller krav om förarbevis för att framföra vattenskoter. Utöver detta finns sedan tidigare en åldersgräns på 15 år för att köra vattenskoter.

Krav på förarbevis för vattenskoter

Kravet om att inneha förarbevis för vattenskoter träder ikraft 1 maj 2022.
Förarbeviset för vattenskoter utfärdas av Transportstyrelsen efter en godkänd utbildning. Förarbeviset kommer att utfärdas i elektronisk form. Det kommer även finnas möjlighet att beställa det utfärdade förarbeviset i form av ett fysiskt kort mot en ytterligare kostnad.

Övergångsbestämmelser

Utbildningar för fritidsbåtar

Den som innehar ett förarintyg för fritidsbåt, ett manöverintyg för högfartsbåt eller ett kustskepparintyg som är utfärdat av Nämnden för båtlivsutbildning före den 1 maj 2022 har rätt att köra vattenskoter med ett sådant intyg till och med 30 april 2023. Kontakta Nämnden för båtlivsutbildning om du vill validera en äldre variant eller saknar din blå bok.

Den som innehar ett förarintyg för fritidsbåt, ett manöverintyg för högfartsbåt eller ett kustskepparintyg som är utfärdat eller validerat av Nämnden för båtlivsutbildning före den 1 maj 2022 kan fram till och med 30 april 2023 efter ansökan hos Transportstyrelsen få ett förarbevis för vattenskoter utfärdat utan ytterligare utbildning.

Utbildningar för handelssjöfart

Utbildningar för handelssjöfart genomförda innan 1 maj 2022 som kan användas enligt övergångsbestämmelsen är sjökaptensexamen, utbildning för fartygsbefäl klass V,  utbildning för fartygsbefäl klass VII, fartygsbefälsexamen klass VIII, styrman A, styrman B, skeppare A och skepparexamen.

Den som innehar en sjökaptensexamen, utbildning för fartygsbefäl klass V,  utbildning för fartygsbefäl klass VII, fartygsbefälsexamen klass VIII, styrman A, styrman B, skeppare A eller skepparexamen för handelssjöfart genomförda innan 1 maj 2022 kan fram till och med 30 april 2023 efter ansökan hos Transportstyrelsen få ett förarbevis för vattenskoter utfärdat utan ytterligare utbildning.

Ovanstående övergångsbestämmelser gäller även den som innehar intyg om utbildning för fartygsbefälsbehörighet enligt 2 kap. 2 § förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal som är utfärdat före den 1 maj 2022. 

Ansökan om förarbevis

Ansökan om förarbevis för vattenskoter görs elektroniskt hos Transportstyrelsen. För att Transportstyrelsen ska kunna utfärda ett förarbevis för vattenskoter behöver du med godkänt resultat ha genomgått en utbildning för vattenskoter som är godkänd av Transportstyrelsen. Förarbevis för vattenskoter kan också utfärdas av Transportstyrelsen om du uppfyller ovan angivna övergångsbestämmelser.

Den elektroniska ansökan om förarbevis för vattenskoter kan tidigast göras 1 juli 2021. Förarbeviset för vattenskoter kommer dock tidigast kunna utfärdas vid årsskiftet 2021/2022, även om ansökan har registrerats och betalats tidigare.

När kopia på intygsbok från NFB (blå boken) laddas upp i samband med ansökan om förarbevis för vattenskoter är det viktigt att sidan 3 och sidan för respektive bevis finns med i ansökan!

Du ansöker om förarbeviset via vår e-tjänst för vattenskoterförare.

E-tjänst Vattenskoterförare

Kravet om att inneha förarbevis för vattenskoter träder dock ikraft 1 maj 2022.

Ansökningsavgift

Vid prövning av ansökan om förarbevis för vattenskoter är ansökningsavgiften 300 kr.

Väljer du att få ditt godkända förarbevis för vattenskoter utfärdat på ett plastkort är ansökningsavgiften 200 kr.

Utbildningsanordnare för förarbevis för vattenskoter

En utbildning som riktar sig till vattenskoterförare måste uppfylla vissa krav. I Sverige är det Transportstyrelsen som godkänner utbildningsanordnare.

Läs mer om utbildningsanordnare av förarbevis för vattenskoter

15-årsgräns för vattenskoter

Den 1 juni 2019 infördes en åldersgräns på 15 år för att få köra vattenskoter i Sverige. För ungdomar under 15 år som tävlar i vattenskoter finns möjlighet att ansöka om dispens från åldersgränsen. För att få dispens krävs

Ansökningsblankett – dispens från ålderskrav för vattenskoter (pdf, 52 kB)

Frågor och svar om vattenskoter