Mälarens Båtförbund kallar till Båtdag 2022

2022-01-16
MBF Båtdag 2022 års båtdag arrangeras onsdagen 30 mars kl.19.00 på Hotell TaInn i Västerås. Kallelse med årsmöteshandlingar utskickas 3 veckor före mötet. Årsmötet kan även följas som video konferens digitalt på ZOOM. Anmälan om deltagande skall meddelas senast 2 veckor före mötet, med angivande av den person som representerar klubben röstmässigt. Båtklubbsmedlem som endast vill följa mötet digitalt och som ej representerar klubben behöver ej anmäla sig i förväg. Motioner till årsmötet skall vara oss tillhanda senast den 2 febr.

Deltagare som kommer fysiskt har möjlighet att intaga en enklare måltid. Kom då gärna till kl. 18.00

Länk för deltagande via uppkoppling
https://join.skype.com/J2jOedvglx6s