Dokument

Medlemsansökan

Öppna PDF:en och fyll i uppgifterna direkt i datorn eller skriv ut och fyll i för hand.

Maila sedan ansökan till kas@malarensbf.se

alt. via brev till sekreteraren :

Mälarens Båtförbund
c/o Hans Wester
Regementsgatan 42
645 33 Strängnäs

Medlemsansokan-formular-ifyllt-v2.pdf