Runtomkring Mälaren

Här presenterar vi aktuella och bra tips för båtlivet på Mälaren

Inlägg

  • 2020-12-15

    I Mälarens Båtförbunds verksamhetsområde och området närmast öster därom finns ett stort antal öppningsbara broar. Särskilda ”tidsfönster” finns för fritidsbåtspassager.

  • 2020-12-15

    För att kunna tillhandahålla information om kommande avlysningar i Södertälje kanal och sluss så har Sjöfartsverket skapat en ny informationsflik...

  • 2020-12-15

    Farleden genom Röka ström, från Arnöfjärden till Segeröfjärden medger en smidig passage i nord-sydlig riktning i den centrala delen av...