Montage av ledverk E4/Saltsjöbron i Södertälje perioden 1 mars–15 juni

2021-03-03
Arbete som ska utföras avser installation av ledverk som skydd för E4 och Saltsjöbroarna

Läs informationsbladet här