Lite uppdatering rörande Mälaren

2021-10-08

Ombyggnaden av slussen i Södertälje:

Trafikverket har påbörjat förberedelserna för en ny upphandling för färdigställandet av slussen och kanalen.

 

Ny Hjulstabro

Trafikverket kommer att bygga en ny bro – dubbelklaffbro. Inga pengar finns avsatt i nuvarande infrastrukturplan, vilken sträcker sig till 2029.

 

Röka ström

Leden och korrekta djupdata kommer att synas i nästa tryckning av båtsportkorten som bör komma våren 2022.