Varning för Sjögull i Mälaren

2023-05-17
Sjögull är en så kallad främmande, invasiv art, som har spridit sig från Arbogaån ut i Mälarens västra del Galten. Den fortsätter nu att breda ut sig och bilda nya kolonier i västra Mälaren och riskerar att sprida sig ytterligare.
Sjögull påminner om den gula näckrosen, men bladen är mindre (ca 8 cm), något kantigare och har ofta prickig undersida. Blomman som man kan se i juli-augusti är gul med fransiga kronblad (se foto ovan).

Varning för sjögull i Mälaren