MBF Styrelsemöte juni

Startdatum: 15/06/2021

På grund av Corona pandemin kan vi inte träffas på normalt vis utan därför
kommer vi att ha ett digitalt årsmöte.